Vakanties en vrije dagen

Vakantierooster 2023-2024
Start schooljaar 28 augustus 2023
Herfstvakantie 14 oktober t/m 22 oktober 2023
Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Carnavalsvakantie

10 februari t/m 18 februari 2024
(vrijdag 09 februari 2024: 12.00 uur vrij)

Goede vrijdag 29 maart 2024
Tweede Paasdag

1 april 2024

Meivakantie

27 april t/m 12 mei 2024
(vrijdag 26 april 2024: 12.00 uur vrij)

Tweede Pinksterdag

20 mei 2024
Zomervakantie

6 juli t/m 18 augustus 2024
(vrijdag 5 juli 2024: 12.00 uur vrij)

Studiedagen 
(kinderen hele dag vrij)

woensdag 6 december 2023
dinsdag 21 mei 2024
Vrije middagen  vrijdag 13 oktober 2023 (voor de herfstvakantie)
vrijdag 22 december 2023 (voor de kerstvakantie)
vrijdag 9 februari 2024 (voor de carnavalsvakantie)
vrijdag 26 april 2024 (voor de meivakantie)
vrijdag 5 juli 2024 (voor de zomervakantie)
(kinderen vanaf 12.00 uur vrij)
Vakantierooster 2024-2025
Start schooljaar 19 augustus 2024
Herfstvakantie 19 oktober t/m 27 oktober 2024
Kerstvakantie 21 december 2024 t/m 5 januari 2025
Carnavalsvakantie 1 maart t/m 9 maart 2025
Meivakantie 19 april t/m 4 mei 2025
Hemelvaart 29 mei 2025
Tweede Pinksterdag 9 juni 2025
Zomervakantie 7 juli t/m 17 augustus 2025

Studiedagen 
(kinderen hele dag vrij)

nog niet bekend
Vrije middagen  nog niet bekend