Onze school in het kort

Klein Heyendaal is een basisschool met een lange en rijke historie in de wijk én een school volop in beweging en ontwikkeling. We zijn een school voor iedereen in de wijk én zelfs daar buiten!  

We hebben het goed georganiseerd op school. Deze structuur geeft duidelijkheid en zorgt voor rust. In dit veilige en fijne schoolklimaat kom je zeker tot ontwikkeling. We hanteren een leerstofjaarklassensysteem met differentiatie op maat. Waar nodig en gewenst wordt er ook klasdoorbrekend en projectmatig gewerkt.

Op Klein Heyendaal wordt goed onderwijs gegeven. We hebben naast de resultaten vooral de aandacht voor het onderwijsleerproces van de individuele leerling. Een fijn leerproces vormt de basis voor mooie resultaten. We zorgen voor een goede balans tussen in- en ontspanning tijdens en tussen de lessen en voldoende variatie in het dagprogramma. In de kleutergroepen staat het spelend leren centraal.

Naast een gedegen aanbod van de basisvaardigheden, vinden wij het belangrijk om de leerlingen een goed gevulde rugzak mee te geven. Sociaal-emotionele ontwikkeling, leren leren, organiseren en presenteren, creatieve en culturele vorming, bewegend leren, burgerschapsonderwijs, mediawijsheid; allemaal zaken die wij structureel aanbieden binnen deze brede ontwikkeling. Op Klein Heyendaal ga je het allemaal ontdekken en leren!

Voor alle leerlingen met verschillende onderwijsleerbehoeften hebben we zowel ondersteunend als verdiepend een passend aanbod. Onze gedreven leerkrachten worden hierbij waar nodig ondersteund en begeleid door onze vakleerkrachten, kwaliteitscoördinatoren, specialisten meerbegaafdheid, dyslexie en NT2.

Onderwijs maken we samen. De leerlingen werken en leren samen in de groepen en de leerkrachten werken en leren samen in werkgroepen en ontwikkelteams. We houden van een open communicatie en korte lijnen met ouders, die we graag op school ontvangen voor hulp en het goede gesprek.

Basisschool Klein Heyendaal - Samen leren met plezier!