Opvang

Buitenschoolse opvang is opvang voor en na schooltijd voor kinderen van 4 tot 13 jaar. De kinderen kunnen er vijf werkdagen per week en 52 weken per jaar voor - en na schoolijd terecht (ook tijdens vakanties/studiedagen van de basisschool). Een professionele groepsleiding zorgt vervoor dat kinderen zich prettig en op hun gemak voelen. Tijdens de opvang worden allerlei leuke activiteiten georganiseerd voor en met de kinderen. De buitenschoolse opvang moet voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. 

Er zijn in Nijmegen verschillende aanbieders voor BSO. Ouders kunnen zelf contact opnemen met een van de organisaties.

 

BSO Kindergarden BSO Nijmegen KION Struin Stichting SOOS