Leerlingenraad

Klein Heyendaal heeft sinds het schooljaar 2008/2009 een leerlingenraad. Elke bovenbouwgroep (5 t/m 8) kiest een klassenvertegenwoordiger, de gekozen leerling vertegenwoordigt de groep twee jaar. Tien keer per jaar overleggen zij met de bovenbouwcoördinator.

Taken

Tijdens de eerste bijeenkomst kiest de leerlingenraad een voorzitter en een secretaris. De leerlingenraad maakt een schriftelijk verslag van elk overleg. Zowel voor als na de vergadering overleggen de leerlingen van de leerlingenraad met alle groepen.

De leerlingenraad organiseert verschillende activiteiten, zoals: 'Heyendaal Got Talent' en Wieltjesdag. 

Uitgangspunten

Belangrijke uitgangspunten zijn:

  • De leerlingen een volwaardige inbreng geven in het schoolgebeuren.
  • De leerlingen inspraak geven.
  • De leerlingen "democratie" laten ervaren.
  • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
  • De leerlingen meer betrokken maken bij het reilen en zeilen van de school.