Oudercommissie

Vrijwillige ouderbijdrage

Op onze school vragen we een vrijwillige ouderbijdrage. Met name voor de extraatjes voor de leerlingen bij verschillende activiteiten en vieringen maar ook voor aanvullende lessen/projecten; bijvoorbeeld dansworkshops en theaterbezoek.  Om dit ook dit jaar mogelijk te maken vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage van €50,- per jaar per leerling.  

Je kan deze vrijwillige ouderbijdrage zelf overmaken: 
t.n.v. Stichting Oudercommissie Klein Heyendaal  
Bank: IBAN  NL05 INGB 0005 3612 17 
o.v.v. ouderbijdrage + naam leerling + schooljaar 

Of je kunt de bijdrage automatisch laten verlopen via een machtiging: zie button hieronder.

Deze machtiging mag je ingevuld inleveren bij de administratie of mailen naar directie.kleinheyendaal@josephscholen.nl. School zorgt ervoor dat deze formulieren bij de penningmeester van de Oudercommissie terecht komen.

De oudercommissie int en beheert deze gelden en stemt namens ouders ook jaarlijks de uitgaven af met directie. Jaarlijks worden de ouders geinformeerd over de bestemming van de gelden.

Kan je deze bijdrage niet missen? Dan kan je terecht voor ondersteuning bij Stichting Leergeld Nijmegen. 

Belangrijk om te weten: 

Alle leerlingen mogen altijd meedoen met alle extra activiteiten die de school organiseert, ook als hun ouders niet (kunnen) betalen.  

Hier vind je het machtigingsformulier voor de vrijwillige ouderbijdrage: