Welkom

op de website van basisschool Klein Heyendaal

Op deze website vind je informatie over onze school en hoe we ons onderwijs vormgeven. Heb je belangstelling voor onze school of heb je nog andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Klein Heyendaal is een basisschool met een lange en rijke historie in de wijk én een school volop in beweging en ontwikkeling. We zijn een school voor iedereen in de wijk én zelfs daar buiten!  

We hebben het goed georganiseerd op school. Deze structuur geeft duidelijkheid en zorgt voor rust. In dit veilige en fijne schoolklimaat kom je zeker tot ontwikkeling. 

Op Klein Heyendaal wordt goed onderwijs gegeven. We hebben naast de resultaten vooral de aandacht voor het onderwijsleerproces van de individuele leerling. Een fijn leerproces vormt de basis voor mooie resultaten. We zorgen voor een goede balans tussen in- en ontspanning tijdens en tussen de lessen en voldoende variatie in het dagprogramma. In de kleutergroepen staat het spelend leren centraal.

Naast een gedegen aanbod van de basisvaardigheden, vinden wij het belangrijk om de leerlingen een goed gevulde rugzak mee te geven. Sociaal-emotionele ontwikkeling, leren leren, organiseren en presenteren, creatieve en culturele vorming, bewegend leren, burgerschapsonderwijs, mediawijsheid; allemaal zaken die wij structureel aanbieden binnen deze brede ontwikkeling. Op Klein Heyendaal ga je het allemaal ontdekken en leren!

Voor alle leerlingen met verschillende onderwijsleerbehoeften hebben we zowel ondersteunend als verdiepend een passend aanbod. Onze gedreven leerkrachten worden hierbij waar nodig ondersteund en begeleid door onze vakleerkrachten, kwaliteitscoördinatoren, specialisten meerbegaafdheid, dyslexie en NT2.

Onderwijs maken we samen. De leerlingen werken en leren samen in de groepen en de leerkrachten werken en leren samen in werkgroepen en ontwikkelteams. We houden van een open communicatie en korte lijnen met ouders, die we graag op school ontvangen voor hulp en het goede gesprek.

Basisschool Klein Heyendaal - Samen leren met plezier!

Veiligheid

Bij ons op school hebben we het goed georganiseerd en krijg je de ruimte om op een prettige manier te leren. We hebben een vaste structuur en iedereen weet hoe het werkt, dat is wel zo fijn. Je mag zijn wie je bent, in alle veiligheid en rust. We zorgen goed voor elkaar, de spullen en de school.

Goed onderwijs

We hebben een sterke focus op de basisvaardigheden. We hebben aandacht voor de resultaten én het leerproces. We vinden een effectieve instructie heel belangrijk en hebben hierbij oog voor iedere leerling. We stimuleren zelfstandigheid en geven ruimte voor eigen inbreng. Leren op jouw niveau en tempo, binnen een gedifferentieerd aanbod.

Ontdekken

Bij ons op school ontdek je jouw eigen vaardigheden, competenties en interesses. We werken thematisch en groepsoverstijgend binnen de lessen wereldoriëntatie en leren hierbij meer over techniek, creativiteit, burgerschap en ICT. Samen leren met plezier!

Samen

Het is fijn om van en met elkaar te leren. Leerkrachten, ouders en leerlingen werken samen aan de groei van de leerlingen. In de groepen werken we vaak samen. Leerkrachten maken met elkaar het onderwijs beter en ouders zien we graag binnen de school. Onderwijs maken we samen!