Welkom

op de website van Klein Heyendaal

Deze website geeft u informatie over wat voor een school we willen zijn en hoe we dit in de dagelijkse praktijk vormgeven. U vindt dit ook uitgebreid beschreven in de schoolgids, die u via de website kunt downloaden. Daarnaast kunt u op deze website alle mogelijke informatie vinden van A (aanmelden) tot Z (ziekmelden), van vakantierooster tot gymrooster.

Heeft u belangstelling voor onze school en/of kunt u op deze website niet vinden wat u zoekt, neem dan gerust contact met ons op. Mail daarvoor naar: info@kleinheyendaal.nl of bel naar 024-3231475.

Volg onze school ook op de volgende sociale media:

Facebook

Instagram 

Twitter

Van onze leerlingen en onze leerkrachten aan nieuwe leerlingen

Hoi! Zoek jij een goede, leuke en fijne school? Dat is Klein Heyendaal zeker! Weet je wat onze huidige leerlingen en leerkrachten fijn vinden aan onze school? Dit zeggen zij:

* Er wordt heel goed lesgegeven.
* Alle leerlingen hebben vanaf groep 3 de beschikking over een eigen Chromebook.
* De school gaat goed om met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Zij krijgen bijvoorbeeld extra uitleg, maar ook meer uitdaging. Dit gebeurt ín de klas, door de eigen leerkracht. Daarnaast hebben wij verschillende ondersteuners en een plusklas voor meer- en hoogbegaafde kinderen 'De Vlieger'.
* In de groepen 1-2 is veel ruimte. De lokalen zijn groot en op de gang vind je verschillende hoeken, waarin spelend geleerd wordt.
* De leerlingen leren heel goed zelfstandig werken. Dat kun je vaak niet zomaar zelf. Daar helpt je leerkracht je bij.
* Naast het individueel, zelfstandig en samenwerkend leren bieden de leerkrachten ook activerende werkvormen aan. Deze passen bij de theorie van meervoudige intelligentie. We vragen niet "Hoe knap ben jij?", maar "Hoe ben jij knap?"
* We hebben een eigen gymzaal.
* Er werken verschillende vakleerkrachten op Klein Heyendaal. Zij geven handvaardigheid en gym.
* Elke groep krijgt elf keer dansles van instructeurs van een echte dansschool.
* In de pauzes is er veel plaats om lekker te spelen. De onderbouw en de bovenbouw hebben ieder een eigen plein. Bovendien mogen de groepen 7 en 8 naar het veld.
* We werken met de methode Kwink voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Er is aandacht voor diversiteit. Iedereen krijgt de ruimte om zichzelf te zijn en zichzelf te ontwikkelen.  
* Er wordt hard en serieus gewerkt. Daarnaast is er ruimte voor verschillende leuke dingen, zoals uitstapjes, vieringen met Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen en elk jaar organiseert te leerlingenraad Heyendaal's Got Talent.
* Vier keer per jaar hebben de groepen 5 t/m 8 een Ateliermiddag.
* De groepen 3 t/m 7 gaan elk jaar op schoolreisje.
* De groepen 8 gaan elk jaar op kamp.

 

Basisschool Klein Heyendaal

Professor Huijbersstraat 1
6524 NP Nijmegen

024 - 3231475
info@kleinheyendaal.nl
Directeur: Maarten Brunsveld

None