Verzekering

Op school bestaat een collectieve ongevallenverzekering. Dit betekent dat de kinderen vanaf huis naar school en omgekeerd, gedurende de schooltijd, bij excursies, uitstapjes, kamp en dergelijke tegen ongevallen verzekerd zijn.
Deze verzekering regelt ook aansprakelijkheid voor ouders, overblijfkrachten en anderen, die in opdracht van school werkzaamheden verrichten.

Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen

Dekking voor zaak- en/of letselschade - o.a. ook schade aan gehuurde gebouwen of terreinen.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Dekking voor persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid: aansprakelijkheidsstelling door derden wegens fouten (mede) bestuursleden.

Uitgebreide brandverzekering

Dekt de schade als gevolg van brand, storm, diefstal en dergelijke.

Gedekt zijn de goederen die buiten het LONDO-pakket vallen.

Schoolongevallenverzekeringen

Uitkering bij blijvende invaliditeit en vergoeding tandartskosten voor leerlingen, leerkrachten en hulpkrachten.

Doorlopende reisverzekering/evenementenverzekering

Gedekt zijn: reisbagage en repatriëring en schade bij niet doorgaan van georganiseerde evenementen.

Eigendommenverzekering personeel en vrijwilligers

Dekking voor schade aan persoonlijke eigendommen in verband met buitenschoolse activiteiten.

Dekking bij verlies van no-claimkorting auto.