Vervangingsprotocol

Scenario’s bij afwezigheid van leerkrachten.

Zoals iedereen weet is er een schrijnend tekort aan leerkrachten. De stichting Josephscholen heeft hierin voorzien door een aantal leerkrachten bovenschool in dienst te nemen. Deze leerkrachten hebben allemaal een vast contract voor een aantal dagen per week en worden ingezet op scholen waar vervanging nodig is. We noemen deze leerkrachten vaste poolers.
Daarnaast heeft de stichting een contract met IPPON. IPPON werft leerkrachten uit de regio voor een vervangingspool. Van deze vervangingspool maken meerdere schoolbesturen gebruik.

Doel van deze notitie is om aan ouders en leerkrachten duidelijkheid te verschaffen welke maatregelen er worden genomen in geval bij afwezigheid van een leerkracht.

Stappen

In geval van een afwezigheidsmelding van een leerkracht worden de volgende stappen doorlopen.

Vervanging

Er wordt vervanging aangevraagd bij de invalpool, IPPON. IPPON doorzoekt de lijst met vaste poolers en vervolgens de regionale vervangingspool.
Op school is een lijst met (parttime) leerkrachten die op sommige dagen kunnen vervangen.
We kijken of het mogelijk is om teamleden die deze dag geen klas hebben voor de klas te zetten.

Kinderen verdelen

De kinderen worden verdeeld over andere klassen. Dit doen we alleen als de afwezigheidsmelding ’s morgens vroeg pas bekend is. We vragen ouders die hun kind komen brengen of zij de mogelijkheid hebben om het thuis op te vangen. De leerkrachten hebben voor de leerlingen die verdeeld worden een pakket met werk klaarliggen.

Thuisblijven

De leerlingen blijven thuis. Dit doen we alleen als we dit de dag van tevoren aan ouders kenbaar kunnen maken. Een groep blijft nooit langer dan een dag achter elkaar thuis. Mocht een leerkracht meerdere dagen achter elkaar niet vervangen kunnen worden dan neemt na een dag thuis blijven de leerkracht van een andere klas deze groep over en blijft een andere groep thuis.
Schematisch kan dit er zo uitzien als de leerkracht van groep Xa afwezig is:
dinsdag: groep Xa blijft thuis.
woensdag: Leerkracht Xb gaat voor groep Xa, groep Xb blijft thuis.
donderdag: Leerkracht Ya gaat voor groep Xa, groep Ya blijft thuis.
vrijdag: Leerkracht Yb gaat voor groep Xa, groep Yb blijft thuis.

Belangen

Als er een leerkracht afwezig is en er is geen vervanging voorhanden dan spelen de volgende belangen mee:

Continuïteit onderwijs

Het belang continuïteit in het onderwijs aan de leerlingen. In het voorbeeld zoals genoemd bij punt 5 is dat het meest in het geding in de groep waarvan de leerkracht meerdere dagen afwezig is. Een bewuste keuze, daarmee blijft de continuïteit in de andere groepen gewaarborgd.

Ouders

Het belang van ouders. Veel ouders werken, niet iedereen is altijd in staat om het kind thuis op te vangen. Mocht dit echt onmogelijk zijn dan zorgen we op school voor opvang (dit is wat anders dan onderwijs).

Leerkracht

Het belang van de leerkracht. De taakverzwaring ligt al snel op de loer. Een aantal kinderen erbij van andere groepen in de toch al volle groepen, het voor een andere groep geplaatst worden omdat je eigen groep thuis blijft. Dit vraagt om flexibiliteit en tegelijkertijd om spreiding over de leerkrachten en door de tijd.