Schoolwijzer Nijmegen

Over Schoolwijzer Nijmegen

Naar de basisschool? Eerst langs Schoolwijzer Nijmegen

Vanaf 1 april 2009 geldt: wie zijn of haar kind op een school in Nijmegen wil aanmelden, doet dat op een centrale plek. Die centrale plek is Schoolwijzer Nijmegen. Aanmelden kan via de site van Schoolwijzer (www.schoolwijzernijmegen.nl, actief vanaf 1 april 2009) of, op afspraak, op het kantoor van Schoolwijzer. Voorlopig is centrale aanmelding alleen nodig voor het reguliere basisonderwijs. In de loop van 2009 is daar het speciaal onderwijs bijgekomen.

Locatie Schoolwijzer

Naast de website heeft Schoolwijzer ook een kantoor. Dat bevindt zich in bestuursgebouw van de Stichting Sint Josephscholen. De contactgegevens zijn:

Schoolwijzer Nijmegen

Kelfkensbos 38
6511 TB Nijmegen
Telefoon 024 360 20 22
E-mail info@schoolwijzernijmegen.nl
www.schoolwijzernijmegen.nl

Waarom een centrale aanmelding?

Via een centrale aanmelding worden de beschikbare plekken op basisscholen eerlijk, rechtvaardig en transparant verdeeld. Voor het toewijzen van schoolplekken hanteert Schoolwijzer namelijk spel- en voorrangsregels die gelden voor alle aanmeldingen en alle scholen. Regels die voorrang geven aan broertjes en zusjes, aan kinderen uit de buurt en aan kinderen die positief bijdragen aan de verhouding kansarme-kansrijke leerlingen.

Kansrijk en kansarm

Kansarme leerlingen lopen bij aanvang van hun schoolloopbaan op achterstand in leerprestaties en ontwikkeling. Het opleidingsniveau van de biologische ouders, de verzorgers of de voogden bepaalt hoe kansrijk een kind is. Schoolwijzer Nijmegen streeft zoveel mogelijk naar een klassamenstelling van 30% kansarme en 70% kansrijke kinderen. Kansarme kinderen kunnen zich dan optrekken aan de kansrijke kinderen, zonder dat dat de prestaties van de laatste groep schaadt. Voor alle kinderen is deze samenstelling een goede en realistische voorbereiding op het maatschappelijk (en sociaal) leven tijdens en na de schooltijd.

Zes voorkeurscholen

Schoolwijzer Nijmegen maakt het ouders makkelijk, want zij kunnen hun kind tegelijkertijd op meerdere scholen aanmelden. Ouders mogen tot zes voorkeurscholen opgeven. Daarbij moeten ze wel aangeven waarom die school de voorkeur heeft. Redenen kunnen zijn: een broertje of zusje dat al op de voorkeurschool zit, de ligging van de school (op loopafstand), of vanwege religieuze of levensovertuiging. Ouders mogen ook een andere reden opgeven. De meest favoriete school komt op positie 1, de minst favoriete op positie 6. Hoe meer scholen een ouder opgeeft, hoe groter de kans dat het aangemelde kind een plekje krijgt op een voorkeurschool.

Voor wie?

De centrale aanmelding geldt voor alle kinderen die in Nijmegen basisonderwijs willen volgen, dus voor de groepen 1 tot en met 8. Aanmelden voor groep 1 kan vanaf dat het kind de leeftijd heeft van 2 jaar en 9 maanden. Rond die periode krijgen ouders woonachtig in Nijmegen bericht van Schoolwijzer met het verzoek hun kind aan te melden. Overigens, waar hier gesproken wordt over ouders kunnen dat ook voogden zijn of verzorgers van een kind. Wie buiten Nijmegen woont of wie zijn/haar kind aanmeldt voor de groepen 2 t/m 8 moet zelf zijn/haar weg weten te vinden naar schoolwijzernijmegen.nl. Scholen hebben hier een verwijsfunctie. Onder andere via hun website moeten zij ouders helpen de site van Schoolwijzer te vinden. Daarnaast ontvangen de scholen in april informatiepakketten (folders, flyers en posters). Deze worden ook verspreid onder kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en consultatiebureaus in Nijmegen en buurtgemeenten.

Wanneer aanmelden?

Ouders kunnen kinderen het hele jaar door aanmelden. Voor het nieuwe schooljaar doen ze dat wel bij voorkeur voor 1 maart voorafgaand aan de start van dat schooljaar.  

De voorrangsregels

Centrale aanmelding biedt de schoolbesturen en schooldirecties administratief gemak. Toch dient het andere doelen. De Nijmeegse schoolbesturen en de gemeente Nijmegen willen dat scholen wat betreft de samenstelling van klassen een betere afspiegeling zijn van hun wijk en ze willen verdere scheefgroei tussen kansrijke en kansarme kinderen tegengaan. Om te kunnen sturen op schoolsamenstelling is een instrument als centrale aanmelding noodzakelijk.

Maar centrale aanmelding is niet voldoende. De schoolbesturen introduceren daarom een aantal spel- en voorrangsregels. Regels die sommige scholen in Nijmegen deels al hanteren, maar die vanaf het schooljaar 2010 - 2011 gelden voor alle scholen en alle aanmeldingen.

Bij het toewijzen van schoolplekken houdt Schoolwijzer Nijmegen voortaan rekening met de woonplaats van de aangemelde kinderen. Kinderen uit Nijmegen krijgen voorrang op kinderen uit andere Nederlandse gemeenten. Kinderen woonachtig in het buitenland worden als laatste geplaatst.

Binnen elke van deze 3 groepen wijst Schoolwijzer Nijmegen als volgt de beschikbare schoolplekken toe. Is er al een broertje of zusje op de school van voorkeur? Dan krijgt het nieuw aangemelde kind voorrang bij plaatsing. Daarna volgen de kinderen voor wie de voorkeurschool dichtbij is (geldt niet voor kinderen uit andere gemeenten en woonachtig in het buitenland). Daarna de kinderen die positief bijdragen aan de verhouding 30 - 70 procent kansarme en kansrijke kinderen en tot slot de overige kinderen. Bij het toewijzen wordt steeds gekeken naar het maximum aantal leerlingen per school en per groep 1, de zogenaamde plafonds.

Alle aanmeldingen na 1 maart worden volgens dezelfde spelregels geplaatst.

Plaatsingsadvies

Schoolwijzer Nijmegen brengt na het plaatsen van alle aangemelde kinderen per kind een plaatsingsadvies uit. Met dat advies gaan de ouders naar de betreffende basisschool om hun kind in te schrijven. Het plaatsingsadvies is verplicht; zonder dit bewijs mag de school het kind niet inschrijven. Wie zijn kind voor 1 maart aanmeldt voor het nieuwe schooljaar, ontvangt uiterlijk in juni het plaatsingsadvies. Wie zijn kind aanmeldt voor een lopend schooljaar, ontvangt zo spoedig mogelijk het advies.

Bezwaar maken

Wie het niet eens is met het plaatsingsadvies van Schoolwijzer Nijmegen, kan daartegen bezwaar maken bij de Commissie Heroverweging toepassing spelregels. De procedure die daarvoor nodig is staat beschreven op schoolwijzernijmegen.nl.

zie ook:  http://www2.nijmegen.nl/content/1050890/resultaten_schoolwijzer_nijmegen