Schoolteam

Op onze school werken 36 personeelsleden. 

SMT

De dagelijkse leiding ligt bij het schoolmanagementteam bestaande uit: directeur en twee bouwcoördinatoren.
De organisatie van de leerlingenzorg staat onder leiding van de twee interne begeleiders.

Leerkrachten

Het onderwijs aan de groepen wordt verzorgd door 34 leerkrachten, full- en parttimers. 

Vakleerkrachten

Op verschillende gebieden zijn vakleerkrachten werkzaam:

  • Handvaardigheid wordt verzorgd door een vakleerkracht vanaf groep 3.
  • Dansexpressie wordt gegeven door dansschool Studio Flex.
  • Gymnastiek wordt deels verzorgd door een vakleerkracht vanaf groep 3.

Ondersteunend personeel

Het onderwijsondersteunend personeel bestaat uit een administratief medewerkster, een conciërge, twee onderwijsassistenten en twee vrijwilligers, één die ondersteunt bij handvaardigheid en één die ondersteunt in de RT.