Schoolteam

Op onze school werken 36 personeelsleden. 

SMT

De dagelijkse leiding ligt bij het schoolmanagementteam bestaande uit: directeur en twee bouwcoördinatoren.
De organisatie van de leerlingenzorg staat onder leiding van de interne begeleiders; in de uitvoering is een remedial teacher werkzaam. 

Leerkrachten

Het onderwijs aan de groepen wordt verzorgd door 34 leerkrachten, full- en parttimers. 

Vakleerkrachten

Op verschillende gebieden zijn vakleerkrachten werkzaam:

  • Handvaardigheid wordt verzorgd door een vakleerkracht vanaf groep 3.
  • Dansexpressie wordt gegeven door dansschool Studio Flex.
  • Gymnastiek wordt deels verzorgd door een vakleerkracht vanaf groep 3.
  • Een vakleerkracht muziek verzorgt gedeeltelijk de muzieklessen vanaf groep 3.

Ondersteunend personeel

Het onderwijsondersteunend personeel bestaat uit een administratief medewerkster en een conciërge.