Schoolbestuur

Onze school ressorteert met 13 andere scholen voor primair onderwijs onder de Stichting Sint Josephscholen.

De Stichting heeft een lange traditie in het onderwijs van Nijmegen. Sinds de oprichting in 1877 is zij schoolbestuur geweest van vele vormen en soorten van onderwijs.

Het bestuur, op enige afstand opererend maar wel actief toezichthoudend, heeft gekozen voor besturen op hoofdlijnen en mandatering van taken en verantwoordelijkheden aan een bestuursbureau.

Het bestuursbureau zorgt onder leiding van de algemeen directeur voor afstemming en coördinatie in de uitvoering van beleid, is verantwoordelijk voor het schooloverstijgend beleid en werkt op basis van een bestuursmandaat. Dit mandaat heeft betrekking op bestuurlijke, onderwijskundige, personele zaken, financiële en beheerszaken en huisvestingszaken.   

Algemeen directrice:

Karin Albers

Kelfkensbos 38

6511 TB Nijmegen

024-3818283