Inzet van computers in ons onderwijs

Devices

In alle groepen zijn diverse devices aanwezig. In de kleutergroepen zijn per groep twee Ipads aanwezig. In groep 3 is er voor iedere leerling een laptop beschikbaar. Deze worden vooral gebruikt voor het oefenen van lees-, taal- of rekenopdrachten. In de groepen 4 t/m 8 hebben alle leerlingen een chromebook voor het gebruik van methodische oefensoftware.

ICT werkgroep

De werkgroep ICT bestaat uit een aantal leerkrachten. Deze werkgroep stuurt het team aan waar het betreft de inzet van de computer in de groep en ondersteunt bij de uitvoering.
De ICT-coördinator van Klein Heyendaal maakt deel uit van de Josephkring, een netwerk van ICT-coördinatoren van de St. Josephscholen. Binnen de Josephkring worden kennis en ideeën uitgewisseld en hier wordt bovenschools beleid aangestuurd. De ICT-coördinator is één dag vrijgesteld van lestaken.