Huiswerk

Op Klein Heyendaal geven we onze leerlingen bewust huiswerk op. Huiswerk bevordert onder andere de zelfstandigheid en studievaardigheden van leerlingen. We laten onze leerlingen vanaf groep 5 wennen aan het maken van huiswerk. Zo oefenen ze met het  plannen en organiseren van verschillende taken.

In elke groep is een vaste structuur in het aanbieden van het huiswerk.

Groepen 5

 • Het leren voor de toetsen van wereldoriëntatie aan de hand van een samenvatting.
 • Het voorbereiden van een boekbespreking.
 • Aanvullende taken om extra te oefenen op maat gebeurt bij incidenteel.

Groepen 6

 • Eén keer in de week huiswerk.
 • De ene week rekenopdrachten en de andere week taalopdrachten. 
 • Het leren voor de toetsen van wereldoriëntatie aan de hand van een samenvatting.
 • Het voorbereiden van een boekbespreking.
 • Het voorbereiden van een spreekbeurt over een onderwerp naar keuze.

Groepen 7

 • Twee keer in de week
 • De ene dag rekenopdrachten en de andere dag taal- en spellingopdrachten.
 • Het leren voor de toetsen van wereldoriëntatie.
 • Het leren van Engelse woorden en zinnen.
 • Het voorbereiden van een spreekbeurt over een persoon.
 • Het voorbereiden van een spreekbeurt over een onderwerp naar keuze.

Groepen 8

 • Vier keer in de week huiswerk.
 • Afwisselend: redactiesommen, oude cito-opgaven en taalopdrachten.
 • Het leren voor de toetsen van wereldoriëntatie.
 • Het leren van Engelse woorden en zinnen.
 • Het voorbereiden van een spreekbeurt over een onderwerp naar keuze.