Gezondheid

Veiligheid

Hier vindt u de laatste rapportage m.b.t. sociale veiligheid.

School maatschappelijk werk

De gemeente Nijmegen heeft ervoor zorggedragen dat op basisscholen gebruik gemaakt kan worden van de diensten van een schoolmaatschappelijk werkster. met haar kunnen
zaken besproken worden worden aangaande:
·     opvoedingsproblemen (slecht luisteren, slaap-eetproblemen, enz.)
·     problemen in de thuissituatie tengevolge waarvan een kind op school hinder ondervindt (scheiding, overlijden of ziekte van een dierbare, gesprek of overmaat aan sturing, enz.)
·     moeite met sociale contacten
·     pesten of gepest worden
Leerkrachten en intern begeleider kunnen de maatschappelijk werkster consulteren. Ook een ouder kan door een leerkracht en de intern begeleider uitgenodigd worden voor een
spreekuur. Een derde mogelijkheid is dat een ouder zichzelf meldt bij de interne begeleider voor een afspraak met de schoolmaatschappelijk werkster. Dit kan zonder dat het bespreekonderwerp genoemd wordt.
Els Beaumont, werkzaam bij de Nijmeegse Instelling voor Maatschappelijk werk (NIM), is de schoolmaatschappelijk werkster in Nijmegen-oost.

Hoofdluis

Luis in je haar? Kammen maar! Dat is de boodschap die GGD’en willen meegeven aan basisscholen, kinderopvang en ouders van schoolgaande kinderen. Want naast de kinderen zelf, krijgen vooral zij met hoofdluis te maken. Ouders en school hebben hierin beiden een taak; ouders dienen het kind regelmatig te controleren; school probeert de verspreiding te voorkomen. De juiste aanpak kan voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt. Regelmatige controles zorgen er bijvoorbeeld voor dat een snelle behandeling mogelijk is. Zo blijven kinderen elkaar niet besmetten. En als een kind hoofdluis heeft, dan raadt de GGD aan het haar gedurende twee weken dagelijks te kammen met een netenkam. Eventueel kan het kammen gecombineerd worden met een antihoofdluismiddel. Verder is het belangrijk om ook huisgenoten te controleren en de omgeving grondig schoon te maken.

Op school worden de leerlingen in de week na iedere vakantie gecontroleerd. Dit gebeurt door één of meer ouders. Deze ouders hebben zich in het begin van het schooljaar voor deze taak aangemeld. De voorbereiding van deze controles is in handen van de coördinatoren. Zij zorgen voor voldoende kammen e.d. Indien bij een kind neten of hoofdluis worden aangetroffen krijgt het kind een briefje mee naar huis. Aan de ouder de taak om het kind te behandelen. Betreffende kinderen worden na twee weken opnieuw gecontroleerd, nu door de coördinatoren. Indien opnieuw neten of hoofdluis wordt aangetroffen wordt deze cyclus herhaald.

Wanneer blijkt dat een kind echt veel luizen heeft en kammen op school geen oplossing meer biedt, wordt de ouder gebeld met het vriendelijke verzoek om het kind van school te komen ophalen en thuis te behandelen. Na behandeling mag het kind uiteraard weer op school komen. Wanneer de ouder niet in de gelegenheid is het kind op te halen zullen wij verzoeken om het kind na schooltijd alsnog te behandelen.