Filosofie

Op Klein Heyendaal kunnen de leerlingen in de groepen 5 t/m 8 kiezen voor filosfie tijdens de ateliermiddagen die ieder jaar voor iedere groep 4 keer worden georganiseerd. Deze lessen worden verzorgd door Karin Faber van het SOL. Jaarlijks maakt de oudercommissie een bedrag van circa € 700,00 over naar het SOL in het kader van cofinanciering.

Wijsheid

De filosofie of wijsbegeerte is de oudste theoretische discipline (zij kwam voor het eerst echt op in de 6e eeuw voor Chr.) die het verlangen en het streven uitdrukt naar kennis en wijsheid. Een beoefenaar van filosofie wordt een filosoof of wijsgeer genoemd.
In het dagelijks spraakgebruik wordt de term filosofie gebruikt om elke vorm van wijsheid of levensbeschouwing aan te duiden (zoals in "iemands filosofie") of iemands uitgangspunten.

Kinderen leren nadenken

Kinderen kunnen zich over van alles verwonderen, iets wat wij volwassenen afgeleerd lijken te hebben. Wij hebben geleerd zaken efficiënt met elkaar te verbinden. We denken in hokjes. Dat doen we zo snel dat het onbewust gaat. Dat heeft zijn voordelen, maar het sluit ook veel uit en veroorzaakt misverstanden. Kinderen kunnen nog onbekommerd associëren, iets wat verrassende gedachten oplevert en niet per se onzinnige! En belangrijker: zij leren zelf denken.

Vragen

Filosofische vragen zijn vragen waar je niet direct een antwoord op weet. Er is moeilijk een antwoord op te vinden en het kan per mens verschillen. Filosofische vragen kun je op veel verschillende manieren opvatten. Een filosofische vraag is een open vraag en het is niet meteen duidelijk hoe de vraag beantwoord moet worden.

Antwoorden

Het is goed dat de kinderen leren om eigen vragen te formuleren en een discussie kunnen voeren. Ook is het heel belangrijk dat kinderen een antwoord niet als ‘waar’ aannemen, maar het eerst gaan onderzoeken. Ze hoeven niet alle antwoorden die ze van volwassenen horen direct te geloven, ze moeten ze eerst zelf nog onderzoeken zodat ze zich ook een mening kunnen vormen over het antwoord. Het filosoferen draagt dus bij aan het vormen van een eigen mening.