BSO

Het schoolbestuur is verplicht om buitenschoolse opvang te organiseren wanneer ouders daarom vragen. Dit geldt (nog) niet voor het speciaal onderwijs. De verplichting komt o.a. voort vanuit het belang dat wordt gehecht aan het toenemen van deelname aan het arbeidsproces, met name door vrouwen, in verband met de vergrijzing van de Nederlandse bevolking.

Wat is buitenschoolse opvang? Buitenschoolse opvang is opvang voor en na schooltijd voor kinderen van 4 tot 13 jaar. De kinderen kunnen er vijf werkdagen per week en 52 weken per jaar voor- en na school terecht, ook tijdens vakanties en op studiedagen van de basisschool. Een professionele groepsleiding zorgt ervoor dat kinderen zich prettig en op hun gemak voelen. Tijdens de opvang worden allerlei leuke activiteiten georganiseerd voor en met de kinderen.De buitenschoolse opvang moet voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. 

Aanbieders

Indien ouders gebruik willen maken van buitenschoolse opvang, kunnen zij hiervoor rechtstreeks contact opnemen met één van de diverse aanbieders:

KION

www.kion.nl  telefoon 024-3602058

Struin

buitenschoolse opvang in de natuur

www.struin.nl  telefoon 024-7506085

BSO Nijmegen

www.bsonijmegen.nl  telefoon 024-8443347

Stichting Soos

www.stichtingsoos.nl   telefoon 024-3503874,

Stichting Soos heeft 3 locaties in het gebouw van Klein Heyendaal.

VetteBSO

gericht op het oudere kind, www.vettebso.nl  telefoon 0248442259