Roosters

Handvaardigheid van de vakleerkracht

 • Dinsdag of donderdag.
 • Groep 3 wekelijks 45 minuten.
 • Groep 4 t/m 8 om de week anderhalf uur.

Muziek van de vakleerkracht

 • Vrijdag.
 • Groep 3 t/m 8 eens in de twee weken drie kwartier.

Dans van de vakleerkracht

 • Woensdag of vrijdag.
 • Iedere groep 12 keer per jaar, drie kwartier.

Plusklas (de Vlieger)

 • Maandag groep 3, 4, 5 en deels 6
 • Donderdag groep deels 6, 7 en 8

Gymnastiek van de vakleerkracht

 • Dinsdag en/ of donderdag.
 • Groep 3 t/m 8, drie kwartier.

Herfstvakantie: 25 oktober t/m 29 oktober 2021

Kerstvakantie: 27 december 2021 t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie: 28 februari t/m 4 maart 2022

Paasvakantie: 15 t/m 18 april 2022

Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2022

Hemelvaartvakantie 26 en 27 mei 2022

Pinkstervakantie: 6 juni 2022

Zomervakantie: 18 juli t/m 26 augustus 2022

 

Studiedagen, alle leerlingen zijn vrij:

Maandag 6 december 2021

Donderdag 14 april 2022

Dinsdag 7 juni 2022

 

Vrije vrijdagmiddagen voor de groepen 5 t/m 8 (de groepen 1 t/m 4 zijn alle vrijdagmiddagen vrij).

22 oktober 2021

24 december 2021

25 februari 2022

22 april 2022

15 juli 2022