Overblijven

Sichting SOOS (Samen Overblijven Op School) organiseert de tussenschoolse opvang voor inmiddels zestien basisscholen in Nijmegen. Door de stichtingsvorm kunnen de kosten van de opvang beperkt worden gehouden. Op de website van de stichting Soos (www.stichtingsoos.nl) kunt u uw kind aanmelden voor het overblijven Het overblijven gebeurt onder toezicht van vaste overblijfkrachten. De kinderen eten eerst in het groepslokaal en gaan dan, afhankelijk van het weer, naar de speelplaats of blijven in het groepslokaal. Op beide plaatsen is volop spelmateriaal aanwezig. Via een inschrijfformulier kunt u opgeven op welke vaste dagen uw kind overblijft. Ook incidenteel overblijven is mogelijk. Dagelijks is de coördinator, Carla van Swelm, aanwezig die toeziet op een goede gang van zaken. De ouders van de overblijvende kinderen worden jaarlijks uitgenodigd op een informatie –avond.
De organisatie van het overblijven is beschreven in een informatieboekje. Dit boekje ontvangt u bij de inschrijving.

Kosten

Bij inschrijving voor vast overblijven:
een tarief van € 1,80 per dag.
Blijft uw kind incidenteel over, dan is de prijs € 2,50 per dag. U kunt ook een strippenkaart kopen via de website van stichting SOOS, 10 stuks voor € 25,00.

Overblijfcommissie Klein Heyendaal

mevr. Marijke Herfkens, coördinator tel. 06-12 83 79 89 
Email: marijke.herfkens@stichtingsoos.nl