Aanvragen verlof

Elke afwezigheid van een leerling wordt door de leerkracht geregistreerd. Bij veelvuldig verzuim wordt hierover met de ouders contact opgenomen. Onwettige afwezigheid dient de school te melden bij de afdeling leerplichtzaken van de gemeente. Als uw kind 4 jaar is mag het naar de basisschool. Dit is niet verplicht maar wel van belang voor zijn/haar ontwikkeling. Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand, volgend op die waarin het 5 jaar wordt. Voor de 5–jarigen bestaat een speciale regeling. Zij mogen, zonder opgaaf van reden vijf uur per week thuis gehouden worden. U hoeft dit slechts te melden aan de directeur. Daarbij mag u uw kind nog eens extra vijf uur per week thuis houden. Daartoe moet u een verzoek indienen bij de inspectie.Verlof kunt u via de website of schriftelijk aanvragen. U ontvangt dan schriftelijk of via uw e-mail bericht of uw aanvraag is goedgekeurd of geweigerd.