Leerlingenraad

Klein Heyendaal heeft sinds het schooljaar 2008-2009 een leerlingenraad. Uit elke groep 5 t/m 8 wordt een leerling gekozen die de belangen van de groep behartigt. Deze leerlingen hebben 2 jaar zitting in de raad. Tien keer per jaar is er overleg met de bovenbouwcoördinator. Tevens organiseert de leerlingenraad de 'Heyendaal's Got Talent-dag'. 

Taken

Tijdens de eerste bijeenkomst kiest de raad een voorzitter en een secretaris. De leerlingenraad maakt een schriftelijk verslag van elk overleg. Zowel voor als na de vergadering overleggen de leerlingen van de leerlingenraad met alle groepen.

Uitgangspunten

Belangrijke uitgangspunten zijn:

De leerlingen een volwaardige inbreng geven in het schoolgebeuren.
De leerlingen inspraak geven.
De leerlingen "democratie" laten ervaren.
De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
De leerlingen meer betrokken maken bij het reilen en zeilen van de school.