Stel cookie voorkeur in

Verzekering

Op school bestaat een collectieve ongevallenverzekering. Dit betekent dat de kinderen vanaf huis naar school en omgekeerd, gedurende de schooltijd, bij excursies, uitstapjes, kamp e.d. tegen ongevallen verzekerd zijn.
Deze verzekering regelt ook aansprakelijkheid voor ouders, overblijfkrachten en anderen, die in opdracht van school werkzaamheden verrichten.

  

• Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen

- dekking voor zaak- en/of letselschade - o.a. ook schade aan gehuurde gebouwen of terreinen

• Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

- dekking voor persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat wil zeggen aansprakelijkheidsstelling door derden

   wegens fouten (mede)bestuursleden

• Uitgebreide brandverzekering

- dekt de schade als gevolg van brand, storm, diefstal e.d.

- gedekt zijn de goederen die buiten het LONDO-pakket vallen

 • Schoolongevallenverzekeringen

- uitkering bij blijvende invaliditeit + vergoeding tandartskosten voor leerlingen, leerkrachten en hulpkrachten

 • Doorlopende reisverzekering/evenementenverzekering

- gedekt zijn: reisbagage + repatriëring - schade bij niet doorgaan van georganiseerde evenementen

 • Eigendommenverzekering personeel en vrijwilligers

- dekking voor schaden aan persoonlijke eigendommen in verband met buitenschoolse aktiviteiten - ook dekking bij

   verlies van no-claimkorting auto.