Stel cookie voorkeur in

Schoolteam

Op onze school werken 36 personeelsleden.
 
De dagelijkse leiding ligt bij het schoolmanagementteam bestaande uit: directeur en twee bouwcoördinatoren.
De organisatie van de leerlingenzorg staat onder leiding van de interne begeleiders; in de uitvoering is een remedial teacher werkzaam.
 
Het onderwijs aan de groepen wordt verzorgd door 32 leerkrachten, full- en parttimers.
 
Op verschillende gebieden zijn vakleerkrachten werkzaam:
handvaardigheid wordt verzorgd door een vakleerkracht vanaf groep 3,
dansexpressie door een vakleerkracht,
een vakleerkracht muziek verzorgt gedeeltelijk de muzieklessen vanaf groep 3.


Het onderwijsondersteunend personeel bestaat uit:
-een administratief medewerkster,
-een conciërge.