Stel cookie voorkeur in

Schoolteam

Op onze school werken 36 personeelsleden.
 
De dagelijkse leiding ligt bij het schoolmanagementteam bestaande uit: directeur en twee bouwcoördinatoren.
De organisatie van de leerlingenzorg staat onder leiding van de interne begeleider; in de uitvoering is een remedial teacher werkzaam.
 
Het onderwijs aan de groepen wordt verzorgd door 34 leerkrachten, full- en parttimers.
 
Op verschillende gebieden zijn vakleerkrachten werkzaam:
Handvaardigheid wordt verzorgd door een vakleerkracht vanaf groep 3,
Dansexpressie door dansschool Studio Flex,
Gymnastiek wordt deels verzorgd door een vakleerkracht vanaf groep 3,
Een vakleerkracht muziek verzorgt gedeeltelijk de muzieklessen vanaf groep 3.

Het onderwijsondersteunend personeel bestaat uit:
Een administratief medewerkster,
Een conciërge.