Stel cookie voorkeur in

Inzet van computers in ons onderwijs

In alle groepen zijn diverse devices aanwezig.

In de kleutergroepen zijn per groep 2 vaste computers of twee laptops aanwezig.
in groep 3 is er voor 1 op de twee leerlingen een laptop of vaste computer beschikbaar. Deze worden vooral gebruikt voor het oefenen van lees-, taal- of rekenopdrachten.
In de groepen 4 t/m 7 hebben alle leerlingen een Snappet tablet (meer info: www.snappet.org) en een aantal vaste computers of laptops voor het gebruik van methodische oefensoftware.
In de groepen 8 hebben alle leerlingen een Samsung tablet. Ook zijn er een aantal vaste computers of laptops voor het gebruik van methodische software.

De ICT-coördinatoren sturen het team aan waar het betreft de inzet van de computer in de groep en ondersteunen bij de uitvoering.
De coördinatoren maken deel uit van de Josephkring, een netwerk van ict-coördinatoren van de St. Josephscholen, waar 1 keer per maand uitwisseling plaatsvindt en waar bovenschools beleid wordt aangestuurd.