Stel cookie voorkeur in

Huiswerk

Een verantwoorde, kleine hoeveelheid huiswerk draagt ertoe bij dat kinderen leertaken op vaste momenten zelfstandig leren maken buiten de schooldag.

Langzame gewenning aan huiswerk, zo mogelijk op een vaste, rustige plek, werpt zijn vruchten af bij de instroom in het voortgezet onderwijs.

Huiswerk wordt gegeven vanaf groep 6: een keer per week, oplopend tot dagelijks een opdracht in groep 7 en in groep 8 dagelijks twee opdrachten.

Toetsen voor aardrijkskunde en geschiedenis worden eveneens als leeropdracht meegegeven in de groepen 7 en 8. Op een dag voor een toets vervalt ander huiswerk.

De maximale tijd die per dag besteed mag worden aan huiswerk is 30 minuten. Wanneer van overschrijding sprake is en een kind langer belast zou worden, is het wenselijk dat een ouder dit bespreekbaar maakt bij de leerkracht.

Elk weekend is huiswerkvrij.