Stel cookie voorkeur in

School maatschappelijk werk

De gemeente Nijmegen heeft ervoor zorggedragen dat op basisscholen gebruik gemaakt kan worden van de diensten van een schoolmaatschappelijk werkster. met haar kunnen
zaken besproken worden worden aangaande:
·     opvoedingsproblemen (slecht luisteren, slaap-eetproblemen, enz.)
·     problemen in de thuissituatie tengevolge waarvan een kind op school hinder ondervindt (scheiding, overlijden of
      ziekte van een dierbare, gesprek of overmaat aan sturing, enz.)
·     moeite met sociale contacten
·     pesten of gepest worden
Leerkrachten en intern begeleider kunnen de maatschappelijk werkster consulteren. Ook een ouder kan door een leerkracht en de intern begeleider uitgenodigd worden voor een
spreekuur. Een derde mogelijkheid is dat een ouder zichzelf meldt bij de interne begeleider voor een afspraak met de schoolmaatschappelijk werkster. Dit kan zonder dat het
bespreekonderwerp genoemd wordt.
Els Beaumont,werkzaam bij de Nijmeegse Instelling voor Maatschappelijk werk (NIM), is de schoolmaatschappelijk werkster in Nijmegen-oost.