Stel cookie voorkeur in

Roosters

Handvaardigheid van de vakleerkracht:
Dinsdag of donderdag. Vanaf groep 3 t/m 8 wekelijks 3 kwartier.

Muziek van de vakleerkracht:
Vrijdag, groep 3 t/m 8 eens in de drie weken drie kwartier.

Dans van de vakleerkracht:
Vrijdag, iedere groep 12 keer per jaar drie kwartier.

Plusklas (de Vlieger):
Dinsdagochtend groep 3 en 4 tot de pauze, na de pauze groep 5 en 6.
Donderdagochtend groep 7 en 8.