Stel cookie voorkeur in

Oudercommissie

Wat is de OC?

De oudercommissie (OC) is het orgaan dat de belangen behartigt van de ouders van kinderen op basisschool Klein Heyendaal. De OC gaat over het beheer en de besteding van de ouderbijdrage; een totaalbedrag van circa 20.000 euro per schooljaar (E 50,- per schoolgaand kind). De oudercommissie op onze school is een zelfstandige stichting: de Stichting Oudercommissie Klein Heyendaal. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn bij de secretaris op te vragen.

Wat doet de OC?

De OC zorgt voor een goede, zinvolle en leuke besteding van de ouderbijdrage. Zodat er naast de reguliere school-activiteiten ook soms wat ‘extra’ uitgepakt kan worden. Denk hierbij aan activiteiten op gebied van cultuur, techniek, veiligheid in en om school, inrichting speelplaats, sport etc. Dit doen we in de vorm van werkgroepen waarin we actief samenwerken met de verantwoordelijke leerkracht.


Wat is de structuur van de OC?
De OC is onderverdeeld in werkgroepen. OC-ouders nemen deel in werkgroep met een onderwerp waar ze zélf veel affiniteit mee hebben; dit verhoogt de betrokkenheid. We vergaderen 6x per jaar waarbij (bij voorkeur) zoveel mogelijk OC-ouders aanwezig zijn. In de tussentijd werkt de werkgroep (waar nodig) onderling aan haar eigen onderwerp/activiteiten.

De OC bestaat uit een gekozen dagelijks bestuur (DB) van vier personen: de voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en een secretaris. De leden van de OC vervullen (bij voorkeur) drie jaar hun taken; maar het belangrijkste is niet zozeer de duur van je aanstelling, maar de betrokkenheid bij school en de bereidheid om wat extra inspanning te leveren voor de school van je kinderen.
 
Wat is de invloed van de OC?

De OC heeft geen formele zeggenschap over het schoolbeleid. Dat heeft de medezeggenschapsraad (MR) wel. De OC kan wel onderwerpen op de agenda zetten en ze bespreken met de schoolleiding. Verder wordt de OC geïnformeerd over onderwerpen die de school en de leerlingen aangaan. Voor alle onderwijs-gerelateerde zaken kun je terecht bij de eigen leerkracht van je kind. Als het gaat om schoolbrede zaken, dan kan je terecht bij de directeur van onze school: Dick Heldoorn.

Wil je ook bij de OC?

Om het docententeam niet extra te hoeven belasten, zijn we voor deze activiteiten altijd op zoek naar vrijwillige ouders. Dus lijkt het je leuk om bij te dragen op school met een onderwerp waarmee je veel affiniteit hebt; meld je dan aan bij de OC (oc@kleinheyendaal.nl). Dit kan ook gedurende een lopend schooljaar! De werkgroepen zijn onderverdeeld in de volgende expertises:

Cultuur, techniek en excursies

Feestdagen

Sport

Veiligheid in en om school

Speelplaats

Gezondheid en Welzijn

Leesbevordering

Communicatie


Meer informatie over de oudercommissie is te verkrijgen bij: Tom de Bruijn, voorzitter. Dit kan via oc@kleinheyendaal.nl. De vergaderdata kunt u terugvinden in de kalender van deze website.

 

Het dagelijks bestuur