Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

WELKOM
op de website pagina van de Medezeggenschapsraad (MR).
U vindt hier informatie over WAT de MR doet, WIE wij zijn, WAAR u ons kunt bereiken en WANNEER we bij elkaar komen.  
 
WAT
De MR fungeert als gesprekspartner voor bestuur en directie. Afhankelijk van de onderwerpen hebben wij bij besluiten een adviserende of mede-beslissende rol.
 
De MR stelt zich ten doel om te zorgen in de brede zin van het woord: zorgen voor het kind, het personeel, de ouders en de omgeving. Om dit te bereiken streven wij naar een open communicatie en goede sfeer tussen de verschillende organen en geledingen.
 
Kortom, wij zijn een zorgende MR, die toezicht houdt, goed luistert en meehelpt bij het vinden van oplossingen. Op welke manier wij dat willen doen, kunt u lezen in het MR-Werkplan 2017-2018.
 
WIE
De MR bestaat uit een afvaardiging van drie ouders en drie teamleden.
Om dit allemaal zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren heeft ieder een taak binnen de MR.
 
Voorzitter Rowan Brink, secretaris Myriam Bouwhuis.
De overige M.R.-leden zijn namens het team John Maassen en Letty Cretier, namens de ouders Hanneke Spath en Jeanne Bosch.
Myriam en Rowan vertegenwoordigen Klein Heyendaal in de GMR (MR van Stichting Joseph
Scholen). 
 
Bij elke MR-vergadering is ook de directeur van Klein Heyendaal aanwezig.
 
 
WAAR
Hoe kunt u ons bereiken?
Alle leden van de MR staan in de schoolkalender. We hebben een postvak in de directiekamer,  dus laat uw stem gerust horen!
 
WANNEER
De MR komt 8 á 9 keer per jaar bij elkaar. De data kunt u vinden in de kalender van deze website. De vergaderingen zijn openbaar en toegankelijk voor ouders en personeel.
 
Jaarlijks verantwoorden wij ons ook aan u. In een verslag geven wij een helder overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar. Wij horen graag wat u van ons werk vindt.