Stel cookie voorkeur in

Leerlingenraad

Op onze school is sinds het schooljaar 2008-2009 een leerlingenraad. Uit de groepen 5 t/m 8 worden twee leerlingen gekozen die de belangen van de groep willen behartigen. Deze leerlingen hebben 2 jaar zitting in de raad. Zeven keer per jaar is er overleg met de bovenbouwcoördinator. Tevens organiseert de leerlingenraad de Heyendaal got talentdag. Tijdens de eerste bijeenkomst kiest de raad een voorzitter en een secretaris. De leerlingenraad maakt een schriftelijk verslag van elk overleg. Zowel voor als na de vergadering overleggen de leerlingen van de leerlingenraad met alle groepen. Belangrijke uitgangspunten zijn:

De leerlingen een volwaardige inbreng geven in het schoolgebeuren.
De leerlingen inspraak geven.
De leerlingen "democratie" laten ervaren.
De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
De leerlingen meer betrokken maken bij het reilen en zeilen van de school.

De bijeenkomsten  in het schooljaar 2020-2021 zijn:
11 september, verkiezingen in de klas
15 september, installatie leerlingenraad
22 september, 1e bijeenkomst
3 november, 2e bijeenkomst
8 december, 3e bijeenkomst
19 januari, 4 bijeenkomst
23 februari, 5e bijeenkomst
13 april, 6e bijeenkomst
18 mei, Heyendaal got talent dag
29 juni, jaarafsluiting