Stel cookie voorkeur in

Kalender

20 december 2018

Kerstviering

Vandaag vieren we kerst

21 december 2018

Middag vrij

Vanmiddag zijn de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 vrij.

24 december 2018

Kerstvakantie

De school is twee weken gesloten wegens de kerstvakantie.

07 januari 2019

Hoofdluiscontrole

Deze week worden alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis.

07 januari 2019

Nieuwjaarstoast

Vanochtend heffen wij met onze leerlingen en geïnteresseerde ouders het glas op het nieuwe jaar.

08 januari 2019

Vergadering oudercommissie

Vanavond is er oudercommissieoverleg. De bovenbouwcoördinator en de directeur zijn hier ook bij uitgenodigd. Het overleg is openbaar.

10 januari 2019

Nieuwsbrief

Vandaag verschijnt de tweewekelijkse nieuwsbrief, te downloaden via het ouderportaal.

15 januari 2019

Vergadering medezeggenschapsraad

Vanavond is er medezeggenschapsraad overleg. De directeur is hier ook bij uitgenodigd. Het overleg is openbaar. Bewerken

24 januari 2019

Nieuwsbrief

Vandaag verschijnt de tweewekelijkse nieuwsbrief, te downloaden via het ouderportaal.

25 januari 2019

Advies en rapport leerlingen groep 8

Vandaag krijgen de leerlingen van groep 8 hun rapport en definitieve advies mee richting het voortgezet onderwijs

28 januari 2019

Advies- en rapportgesprekken leerlingen groep 8

Deze week vinden gesprekken plaats over de rapporten en adviezen die de leerlingen van groep 8 vorige week hebben meegekregen. U kunt hiervoor intekenen via het ouderportaal.

01 februari 2019

Ateliermiddag groepen 5 en 6

Tijdens deze middag kunnen de leerlingen kiezen uit diverse creatieve vakken, van dans tot handvaardigheid,

05 februari 2019

Schriften inkijken groep 5 tot en met 8

Vandaag kunt u in de klas (groepen 5 t/m 8) de schriften inkijken

06 februari 2019

Studiedag voor de teamleden

Vandaag is er een studiedag voor de teamleden, de leerlingen zijn vrij.

07 februari 2019

Nieuwsbrief

Vandaag verschijnt de nieuwsbrief, te downloaden via het ouderportaal en deze website.

11 februari 2019

Intekenen 10 minuten gesprekken

Vanaf half negen kunt u intekenen voor de 10 minuten gesprekken die plaatsvinden in de week van 12 maart of 19 maart.

13 februari 2019

Ateliermiddag groepen 7 en 8

Tijdens deze middag kunnen de leerlingen kiezen uit diverse creatieve vakken, van dans tot handvaardigheid,

15 februari 2019

Rapport groep 2 tot en met 7 mee

Vandaag krijgen de kinderen van groep 2 t/m 7 hun rapport mee naar huis.

19 februari 2019

Rapportavond groepen 1 tot en met 4

Deze week zijn er rapportgesprekken.

19 februari 2019

Vergadering medezeggenschapsraad

Vanavond is er medezeggenschapsraad overleg. De directeur is hier ook bij uitgenodigd. Het overleg is openbaar.