Stel cookie voorkeur in

Kalender

10 december 2019

Leerlingenraad

Vandaag is er een bijeenkomst van de leerlingenraad

12 december 2019

Nieuwsbrief

Vandaag verschijnt de tweewekelijkse nieuwsbrief, te downloaden via het ouderportaal en de website.

19 december 2019

Kerstviering

Vandaag vieren we kerst

20 december 2019

Middag vrij

Vanmiddag zijn de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 vrij.

23 december 2019

Kerstvakantie

De school is twee weken gesloten wegens de kerstvakantie.

06 januari 2020

Hoofdluiscontrole

Deze week worden alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis.

07 januari 2020

Vergadering oudercommissie

Vanavond is er oudercommissieoverleg. De bovenbouwcoördinator en de directeur zijn hier ook bij uitgenodigd. Het overleg is openbaar.

09 januari 2020

Nieuwsbrief

Vandaag verschijnt de tweewekelijkse nieuwsbrief, te downloaden via het ouderportaal.

14 januari 2020

Vergadering medezeggenschapsraad

Vanavond is er medezeggenschapsraad overleg. De directeur is hier ook bij uitgenodigd. Het overleg is openbaar. Bewerken

21 januari 2020

Leerlingenraad

Vandaag is er een bijeenkomst van de leerlingenraad

23 januari 2020

Nieuwsbrief

Vandaag verschijnt de tweewekelijkse nieuwsbrief, te downloaden via het ouderportaal.

24 januari 2020

Advies en rapport leerlingen groep 8

Vandaag krijgen de leerlingen van groep 8 hun rapport en definitieve advies mee richting het voortgezet onderwijs

27 januari 2020

Advies- en rapportgesprekken leerlingen groep 8

Deze week vinden gesprekken plaats over de rapporten en adviezen die de leerlingen van groep 8 vorige week hebben meegekregen. U kunt hiervoor intekenen via het ouderportaal.

28 januari 2020

Voorstelling Kwatta groepen 6, 7 en 8

De leerlingen krijgen een voorstelling van Kwatta

31 januari 2020

Ateliermiddag groepen 5 en 6

Tijdens deze middag kunnen de leerlingen kiezen uit diverse creatieve vakken, van dans tot handvaardigheid,

06 februari 2020

Nieuwsbrief

Vandaag verschijnt de nieuwsbrief, te downloaden via het ouderportaal en deze website.

07 februari 2020

Ateliermiddag groepen 7 en 8

Tijdens deze middag kunnen de leerlingen kiezen uit diverse creatieve vakken, van dans tot handvaardigheid,

12 februari 2020

Filosofie groepen 7

De groepen 7 en 8 krijgen 4 x per jaar filosofieles. Deze lessen worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de oudercommissie. De lessen worden verzorgd door Jos Roemer van...

18 februari 2020

Vergadering medezeggenschapsraad

Vanavond is er medezeggenschapsraad overleg. De directeur is hier ook bij uitgenodigd. Het overleg is openbaar.

19 februari 2020

Filosofie groepen 8

De groepen 7 en 8 krijgen 4 x per jaar filosofieles. Deze lessen worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de oudercommissie. De lessen worden verzorgd door Jos Roemer van...